RAMPAMPAM - Wynajem nagłośnienia, tel. +48 533 099 229, tel. +48 791 45 47 42, ul. Paska 5/7, 00–403 Warszawa, email: biuro@rampampam.eu
rampampam

Pro­fesjon­alne nagłośnie­nie imprez i oświ­etle­nie sceniczne.
Wyna­jem nagłośnienia — cała Polska.

Posi­adamy wielo­let­nie doświad­cze­nie. Doskonale znamy potrzeby swoich Klien­tów i śmi­ało możemy stwierdzić, że jesteśmy w stanie sprostać oczeki­wan­iom, nawet tych najbardziej wyma­ga­ją­cych. Jesteśmy w stanie wypro­dukować każdy event bez względu na jego wielkość i lokalizację.

Fun­da­menty naszej dzi­ałal­ności to: nagłośnie­nie imprez, oświ­etle­nie sceniczne oraz wyna­jem nagłośnienia. Obok sze­rok­iej oferty sprzętu i real­iza­cji tech­nicznej pro­ponu­jemy także oprawę artysty­czną wydarzeń (DJ, VJ, zespoły, kon­fer­an­sjerzy, ani­ma­torzy). Wiedza i wielo­let­nia prak­tyka pozwalają nam wykony­wać naszą pracę na najwyższym poziomie. Zawsze pracu­jemy tak, jak­byśmy robili to dla siebie. Wierzymy, że współpraca z naszą firmą będzie dla Państwa przyjemnością.