RAMPAMPAM - Wynajem nagłośnienia, tel. +48 533 099 229, tel. +48 791 45 47 42, ul. Paska 5/7, 00–403 Warszawa, email: biuro@rampampam.eu
rampampam

SCENY

RAMPAMPAM wyna­j­muje sceny w sys­temie dobowym (z zadasze­niem lub bez). Rekomen­du­jemy kom­plek­sową obsługę z uwzględ­nie­niem trans­portu, mon­tażu i demon­tażu wybranych przez Państwa kon­strukcji. Wszys­tkie pro­dukty posi­adają atesty CETUV.

scena_rampampam1

 

SCENA

 

 

ZADASZENIE

 

 

KONSTRUKCJE